Gospodarskim okiem

antoni-strzelec

   Z racji pełnienia funkcji sołtysa Pogórza, która obliguje mnie do gospodarskiego myślenia o problemach tej miejscowości, ponownie korzystam z możliwości przypomnienia się mieszkańcom Pogórza i przybliżenia kolejnej garści problemów sołectwa. Zwracam się tą drogą do mieszkańców z nadzieją, że będą aktywnie wspierać moje wysiłki, i do władzy gminy Kosakowo z wiarą, że zajmie się rozwiązywaniem zasygnalizowanych problemów.

   Nasza sołecka społeczność zwiększyła się liczebnie w ostatnich latach wielokrotnie. Przybyło nam mieszkańców głównie na nowych osiedlach mieszkaniowych. Wyniki listopadowego referendum w sprawie kawern uzmysłowiły mi, że potrzebne są działania, które ułatwią nowym mieszkańcom zintegrowanie się i utożsamianie z problemami Pogórza i gminy Kosakowo. Pogórze wykazało się najniższą frekwencją spośród wszystkich sołectw Gminy i to wzbudziło mój niepokój. Niewiele brakowało, aby – na skutek frekwencji, która zaledwie o kilka punktów procentowych przekroczyła wymagany próg – referendum było nieważne. Tym razem udało się. Z tego powodu przypominam, że w bieżącym roku odbędą się wybory samorządowe i udział wszystkich nowych mieszkańców jest w nich wręcz niezbędny. Musimy doprowadzić do tego, aby zwiększyć wpływ mieszkańców Pogórza na decyzje władz Gminy. Dlatego apeluję ponownie o rejestrowanie się nowych mieszkańców na listach wyborców w gminie Kosakowo, do czego nie jest wymagane (choć jest wystarczające) zameldowanie na pobyt stały.

   Aby mocniej zmotywować nowych mieszkańców do udziału w wyborach samorządowych w gminie Kosakowo, pragnę zwrócić uwagę Państwa na niektóre problemy nowych osiedli w Pogórzu i na możliwości ich rozwiązywania. Należy do nich brak wygodnych dróg dojazdowych i niedostatek miejsc parkingowych, co jest bardzo złą wizytówką dla deweloperów budujących nowe osiedla, ale również dla tolerujących taki stan rzeczy władz samorządowych gminy Kosakowo. Problemy te są w dużej części skutkiem zaniedbania władz podczas rozliczania inwestorów z realizacji infrastruktury na nowych osiedlach. Władze Gminy miały możliwość wpływania na deweloperów na etapie uzgadniania projektów i ich realizacji, lecz nie zadbały o to w odpowiednim czasie w sposób wystarczający. Teraz będą musiały skutki swojego zaniedbania naprawiać. Warto więc pamiętać, że władze gminne są wybierane spośród mieszkańców i spośród nich będą Państwo mogli (lub nie) wybrać wkrótce takich przedstawicieli do władz, którzy zechcą zauważać i rozwiązywać podobne problemy odpowiednio wcześniej. Do osiągnięcia tego potrzebujemy Państwa głosów podczas wyborów i we władzach Gminy. Liczymy, że na skutek tego we władzach gminy nastąpi wzrost solidarności społecznej i więcej myślenia w kategorii „nasze”, a nowi przedstawiciele we władzach nie spoczną na laurach po załatwieniu własnych spraw, lecz będą traktować wszystkie sprawy jak własne.

   Obserwując działania marketingowe deweloperów obawiam się, że jeszcze długo wielu mieszkańców nowych osiedli będzie utożsamiało się z Gdynią zamiast z sołectwem Pogórze i gminą Kosakowo. Niezbyt uczciwa polityka marketingowa deweloperów często opiera się na wskazywaniu Gdyni jako lokalizacji nowych osiedli, co wydaje się być tolerowane przez władze gminy Kosakowo. Z tego powodu przypominam wszystkim, że osiedla Shiraz, Mistral i Morskie (a nawet galeria Szperk) są zlokalizowane na terenach będących administracyjnie częścią sołectwa Pogórze w gminie Kosakowo.

   Będzie mi bardzo miło powitać reprezentantów nowych mieszkańców w Radzie Gminy Kosakowo i może nawet kogoś na stanowisku wójta gminy Kosakowo? Stanie się to możliwe już w niedalekiej przyszłości, ze względu na tegoroczne wybory samorządowe. Gdy ktoś z Państwa zdecyduje się na pracę w naszym samorządzie, to powinien pamiętać , że stanie się osobą publiczną i w związku z tym musi liczyć się z publiczną oceną oraz krytyką. Czasami nawet z krytyką niezasłużoną, jak zdarza się to obecnie. Władze gminy nie dostarczają mieszkańcom rzetelnej informacji o swoich działaniach ani na stronach internetowych, ani w Biuletynie wydawanym przez Urząd Gminy, ani w kontaktach telefonicznych. Potrafią nawet wprowadzić w błąd, wskazując na przykład sołtysa jako odpowiedzialnego za realizację lub brak realizacji zadań, których Gmina nie przekazała sołectwom. Tak zdarzyło się ostatnio, gdy mieszkaniec ulicy Herberta dopytywał o harmonogram remontu ulic gminnych, który zniknął ze strony internetowej Urzędu Gminy. Dociekał przy tym kto zablokował remont jego ulicy i uzyskał nieprawdziwe informacje wskazujące na sołtysa! Z tego powodu przypominam, że wszystkie decyzje dotyczące remontów ulic gminnych podejmuje Wójt wraz z urzędnikami gminy Kosakowo w oparciu o uchwały przyjęte przez Radę Gminy Kosakowo. Jako Sołtys nie mam bezpośredniego wpływu na decyzje Wójta i jego urzędników.

   Na koniec przypominam Państwu o stronie internetowej www.wies-pogorze.pl, którą prowadzę wraz z Radą Sołecką Pogórza i na której można znaleźć wiele informacji z życia sołectwa. Można też pozostawić tam informację od siebie. Staram się docierać do Państwa również za pośrednictwem lokalnych biuletynów. Mimo to spotkałem się z zarzutem, że jest to niewystarczające. Niestety, ale nasze sołectwo nie dysponuje własnymi środkami na działalność informacyjną i trudno będzie poprawić coś w tym względzie. Przy okazji polecam uwadze nowych mieszkańców piątkowe wydanie Dziennika Bałtyckiego, do którego dołączana jest wkładka „Echo Ziemi Puckiej”, dostępna w punktach sprzedaży na terenie gminy Kosakowo. W niej również pojawiają się informacje o naszych sprawach lokalnych.

   Licząc na kontakt z Państwem, do którego zachęcam podając swój adres mailowy i numer telefonu (strzelec@kosakowo.pl tel. 664-184-236), zapraszam do współpracy dla dobra Pogórza i gminy Kosakowo.

Antoni Strzelec – sołtys

Wpis sklasyfikowano w Aktualności i opisano , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


1 + = 2

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>