Skład rady Sołeckiej Pogórza w kadencji 2015-2019

   W dniu 27.04.2015 r. w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadzono wybory członków Rady Sołeckiej. W jej skład weszli następujący mieszkańcy Pogórza:

  1. Teresa Banach,
  2. Henryk Gajewski,
  3. Stanisław Hasiak,
  4. Joanna Jaguś,
  5. Aleksandra Struniewska,
  6. Wanda Tobiańska,
  7. Czesław Wróblewski.

Czytaj dalej

Kategoria Informacja | Etykiety , , | Skomentuj

Informacja w sprawie lasów

las    Starostwo Powiatowe w Pucku przystąpiło do “Wykonania uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji lasów niestanowiących własności skarbu państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych”.

   Planowany termin wykonania prac terenowych od 20 kwietnia 2015 r. do 31 maja 2015 r.

   Po tym terminie na okres 60 dni w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu. Czytaj dalej

Kategoria Informacja | Etykiety , | Skomentuj

Wynik wyboru sołtysa w Pogórzu

   W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 12.04.2015 r., sołtysem Pogórza ponownie został wybrany Antoni Strzelec.

   W dniu 27.04.2015 r. o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbędzie się Zebranie Wiejskie, zwołane przez Wójta gminy Kosakowo, podczas którego odbędą się wybory do Rady Sołeckiej.

Kategoria Informacja | Etykiety , , | Skomentuj

Podziękowanie na koniec kadencji

Podziekowanie    Składam serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom, członkom Rady Sołeckiej, pracownikom Urzędu Gminy i władzom gminy Kosakowo za owocną współpracę w okresie czteroletniej kadencji sołtysa, trwającej od 27 marca 2011 r.

Antoni Strzelec

Kategoria Aktualności | Etykiety | Skomentuj

12.04.2015 – Wybór sołtysa w Pogórzu

   W niedzielę 12.04.2015 r. w godzinach od 8:00 do 18:00 w siedzibie sołeckiej komisji wyborczej w Szkole Podstawowej w Pogórzu, ul. Szkolna 15, mieszkańcy sołectwa Pogórze posiadający czynne prawo wyborcze, będą mogli oddać swój głos w wyborach sołtysa. W Pogórzu kandydują:

1. Kałużyńska Hanna
2. Strzelec Antoni

W dniu 27.04.2015 r. o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Pogórzu, ul. Szkolna 15, odbędzie się Zebranie Wiejskie, na którym zostaną przeprowadzone wybory członków Rady Sołeckiej.

Kategoria Informacja | Etykiety , | Skomentuj

Wesołych Świąt

wielkanoc-2015-r

   Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, tradycyjnego smacznego i kolorowego jajka na stole, mokrego dyngusa i refleksji nad tajemnicą Zmartwychwstania Pańskiego życzy sołtys Antoni Strzelec wraz z Radą Sołecką wsi Pogórze.

 

Kategoria Aktualności | Etykiety | Skomentuj

Podsumowujące spotkanie Rady Sołeckiej Pogórza

Pogórze    W dniu 30.03.2015 r. odbyło się zebranie Rady Sołeckiej Pogórza, podsumowujące pracę kończącej się kadencji. W zebraniu uczestniczyli: Zofia Rudzka, Barbara Wronowska – radna gminy Kosakowo, Janusz Tomaszewski, Adam Fajks – radny gminy Kosakowo, Mariusz Szałucho, Antoni Strzelec – sołtys Pogórza i radny gminy Kosakowo.

   Podczas zebrania sołtys Antoni Strzelec przypomniał zrealizowane inwestycje w Pogórzu (m.in. ścieżki rowerowe, chodnik wzdłuż ulicy Wiejskiej, modernizację ulic we wsi, oświetlenie dróg) i przedstawił zebranym rozliczenie funduszu sołeckiego. Radny A. Fajks wyjaśnił, że będąc członkiem komisji rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo zajmuje się funduszem sołeckim, gdzie popełniono wiele błędów proceduralnych. Rada Sołecka, po zapoznaniu się z wydatkowaniem funduszu sołeckiego za rok 2011 zwraca się do Rady Gminy Kosakowo o szczegółowe wyjaśnienie wydatkowania kwoty 32 881,82 zł. Ponadto prosi o szczegółowe odpowiedzi na temat rozliczenia funduszu sołeckiego Pogórza za 2012, 2013 i 2014 r. Czytaj dalej

Kategoria Informacja | Etykiety , | Skomentuj

Informowanie na życzenie

   Informuję mieszkańców Pogórza, że jeżeli są zainteresowani i wyrażają zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej wiadomości dotyczących spraw Pogórza, mogą przesyłać swoje adresy mail’owe.

Sołtys i radny gminy Kosakowo Antoni Strzelec

strzelec@kosakowo.pl tel. 664-184-236

Kategoria Informacja | Etykiety , | Skomentuj

Zakończenie rozprowadzania jabłek

jabłka    W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o możliwość odbioru jabłek informuję, że w Pogórzu rozdawanie jabłek zostało zakończone. Obecnie może trwać jeszcze rozdawanie jabłek w sołectwach, które otrzymały je tydzień później niż Pogórze.

Sołtys Antoni Strzelec

Kategoria Informacja | Skomentuj

Rozliczenie funduszu sołeckiego Pogórza – odpowiedź

Pogorze wiejska    W odpowiedzi na pismo skierowane do Urzędu Gminy Kosakowo (czytaj “Rozliczenie funduszu sołeckiego Pogórza“) o udostępnienie szczegółowego wykazu wykorzystania środków z funduszu sołeckiego wsi Pogórze za lata:

2011 – sumy 32 882 zł
2012 – sumy 38 493 zł
2013 – sumy 42 468 zł
2014 – sumy 40 657 zł

otrzymaliśmy zestawienie, które z pewnością mieszkańców nie usatysfakcjonuje. Nie wyjaśnia ono dlaczego Pogórze nie otrzymało wszystkich przewidzianych środków z funduszu sołeckiego.

Pismo z odpowiedzią UG Kosakowo: Czytaj dalej

Kategoria Informacja | Skomentuj